Skoči do sadržaja
smart
Osiguranje života

GRAWE Smart

Osiguranje života
GRAWE Smart

Osiguranje života po tarifi GRAWE Smart, našem najkonkurentnijem programu u Nedelji štednje, mogu da zaključe lica sa navršenih 15 godina do 65 godina života, bez lekarskog pregleda

Trajanje osiguranja može biti 10 do 40 godina, odnosno 3 godine za osiguranja sa jednokratnom uplatom premije.

I pametno - i sigurno.

 

Uz osiguranje po tarifi GRAWE Smart može da se zaključi dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti, dok je osiguranje za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja uključeno u program GRAWE Smart ako se premija plaća sve vreme trajanja osiguranja (sa pokrićem u visini osigurane sume osiguranja života, a najviše 5.000 EUR).

 

 

tj. osiguranje vozila, konsultant