Skoči do sadržaja
dom
Neživotna osiguranja

Osiguranje imovine GRAWE Dom

Neživotna osiguranja
Osiguranje imovine GRAWE Dom

Kuća se gradi, ali dom se stvara. Paketi osiguranja prilagođeni su svakom domu - jer znamo da je svaki dom poseban
 

GRAWE omogućava zaštitu imovine od posledica požara, oluja, poplava i krađe. Naša najznačajnija prednost proizvoda osiguranja imovine je osiguranje na novu vrednost.

 

Osiguranje stambenih objekata

Predmet osiguranja:

  • Etažno vlasništvo (stanovi)
  • Stambeni objekti, stambene kuće i vikendice
  • Prateći objekti (garaže, šupe, letnje kuhinje i slično)

Pokriće:

  • Štete usled požara, udara groma, eksplozije
  • Štete od oluje
  • Štete usled izlivanja vode
  • Osiguranje od odgovornosti
  • Dodatna besplatna pokrića!

 

Osiguranje domaćinstva

Proizvod osiguranja GRAWE Dom Vam omogućava osiguranje celokupnog sadržaja stana koji je u vlasništvu ugovarača osiguranja, bračnog ili vanbračnog druga, dece i drugih rođaka koji žive u zajedničkom domaćinstvu, kao i tuđih stvari – osim onih koje pripadaju licu koje je stan uzelo u najam, podstanaru i gostima kojima je uz naknadu pružen smeštaj.

tj. osiguranje vozila, konsultant