Skoči do sadržaja
zeleni
Osiguranje vozila

Zeleni karton

Osiguranje vozila
Zeleni karton

Pasoš Vašeg motornog vozila

 

Ukoliko putujete u određene zemlje, neophodan Vam je zeleni karton, međunarodni karton osiguranja za vozilo.

Zeleni karton služi kao dokaz o ugovorenom osiguranju, izdaje se uz polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i koristi prilikom odlaska vozilom u inostranstvo. Zeleni karton izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg imate polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. U zeleni karton se upisuju datumi važenja identični kao na polisi obaveznog autoosiguranja.

Zeleni karton, kao potvrda o osiguranju od AO ostaje obavezan dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja: 
Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Azerbejdžan i Maroko.

Posedovanjem našeg zelenog kartona prilikom boravka u nekoj od navedenih zemalja obezbeđena Vam je osiguravajuća zaštita za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi.

Zeleni karton nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum. 

Za dobijanje zelenog kartona neophodno je priložiti na uvid:


• Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i
• Saobraćajnu dozvolu

 

 

tj. osiguranje vozila, konsultant